Tytuł Bloga


Wierzyć - to znaczy wtulić się w miłosierne ramiona Ojca, tak ściśle, aż do zjednoczenia się z Bogiem. Już nie ja żyję... lecz żyje we mnie Bóg, mój Bóg...

[por. św. Jan od Krzyża, św. Paweł Apostoł]


grin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz