niedziela, 7 października 2012

Alter Christus

Niech nas uleczy Twoja łaska, Panie!

Nogi, które są powodem grzechu...
niech mnie zaprowadzą do braci moich;
niech zaniosą mnie tam,
gdzie jest ktoś, kto nie zna Chrystusa,
aby Go poznał i umiłował tak,
jak został umiłowany...

Ręce, które są powodem grzechu...
niech podają kubek wody
strudzonym, potrzebującym, spragnionym;
niech podnoszą brata na duchu;
niech błogosławią jak i zostały błogosławione...

Oczy, które są powodem grzechu...
niech patrzą z miłością na każdego;
niech wzrokiem Bożym widzą
innych tak, jak Bóg ich dostrzega
i nikogo nie potępiają...

Ty, Boże,
uzdrawiasz człowieka
i czynisz go zdolnym życia
na wzór Chrystusa
dzięki promieniom Twojego miłosierdzia...