O pisaniu

Jezus z krzyża zawołał: "Pragnę..." To pragnienie rozbrzmiewa w historii i raz po raz młodzi ludzie słyszą to wołanie w swoim sercu. I chcą na nie odpowiedzieć całym sobą. Tak było ze mną... Wiara jest odpowiedzią pełną ufności,w stosunku do tego,który Pierwszy Umiłował. Wiara to strumienie Wody Żywej,z których można czerpać prawdziwą Miłość. Wiara to spotkanie Stwórcy ze stworzeniem, Mistrza z uczniem... Bóg nigdy nachalnie nie wpycha się w nasza codzienność. Bóg słynie z delikatności, subtelnego wołania po imieniu. I dzięki usłyszeniu tego głosu, dzięki tej łasce jestem kim jestem. Czasem Bóg ma swój plan i pozwala kosztować ze swej skarbnicy łask i obdarza zdolnościami,które chce byśmy wykorzystywali ku Jego chwale. Czy mi się to udaje? Nie wiem... Jednak to pisanie to dla Niego,z lekkim echem mojego serca. Staram się pisać z zapatrzonymi oczami w Jego Oblicze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz