sobota, 3 listopada 2012

Nie nam, lecz Wszechmogącemu!

Bo w tym wszystkim
to nie chodzi o mnie...

Bo w tym samo-coś-tam,
to nie chodzi o samego siebie...

Bo już nie ja żyję -
lecz żyję we mnie Chrystus...

Jemu chwała na wieki.